اشتــغال، گــره بــزرگ مــديــريت  

اشتــغال، گــره بــزرگ مــدیــریت


فرمت: pdfتعداد صفحات: ۳۰ صفحهفهرست موضوعات:۱- مقدمه۲- تورم بالا،بیكاری بالا ۳- نقش ICT در اشتغال ۴- اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ۵- نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال ۶- فرصتهای مدیریت و اشتغال۷- تجارت و اشتغال۸- قوانین و مقررات و اشتغال۹- خصوصی سازی و اشتغال۱۰-  برنامه چهارم بازار كار و بهره وری۱۱- جمع بندی و نتیجه گیری  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1