پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 38     فهرست مطالبتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS عفونت ادراري بدون علامت كد: UTI-ASBعفونت عمقی  كد : ( SSI-(ST [Soft Tissue] عفونت محل جراحی ( اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا ) : كد : ( ارگان / یا فضای مورد نظر ) SSI- ذات الریه ( پنومونی ) كد : PNEU- PNEU عفونت خونی الف - ثابت شده در آزمایشگا

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عفونت مجاری ادراری در 27 اسلاید  

پاورپوينت کامل و جامع با عنوان عفونت مجاري ادراري در 27 اسلايد


        عفونت دستگاه ادراري (UTI یا Urinary tract infection) نوعی عفونت باکتریایی است که بر بخشی از دستگاه ادراري تأثیر می‌گذارد. هنگامی که عفونت دستگاه ادراري تحتانی را مبتلا می‌کند سیستیت ساده (عفونت مثانه) نامیده می‌شود و هنگامی که بر دستگاه ادراري فوقانی تأثیر می‌گذارد به آن پیلونفریت (عفونت کلیه) گفته می‌شود.علائم م

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت درمورد آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


نوع فایل : پاورپوينت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلايد  :38 اسلايد بخشی ازاسلايدها:1: عفونت ادراري                  الف - عفونت ادراري علامت داركد :  UTI-SUTIتعریف : عفونت ادراري علامت دار دست كم باید یكی از ویژگیهای زیر را داشته باشد : ویژگی 1 : بیمار دست كم یكی از علائم یا نــشانه های : دمــای بالای °c38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد س

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید  

پاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايد


پاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلايد این فایل تایید کیفی ش

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کامپیوتر  

تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ایجاد زمینه جدید:برای طراحی اسلايد میتوان از روشهای پیشنهاد شده در ابتدای درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که یک اسلايد با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابی به بقیه اسلايد ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پيلونفريت در كودكان  

پاورپوينت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت در كودكان


مطالب اسلايدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 17 اسلايدبررسی جامع بیماری پیلونفریت در كودكان مقدمه فعالیت غیر معمول باكتری‌ها در دستگاه ادراري علایمی را ایجاد می‌كند كه به عنوان عفونت ادراري شناخته می‌شوند. عفونت‌های ادراري بسیار شایع و متنوع هستند. دختران از نقطه نظر ساختاری و كاركردی، بیشتر در معرض عفونت‌های ادراري قرار دارند. اهمz عل

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزنده عفونت مجاری ادراری - 25 اسلاید  

پاورپوينت ارزنده عفونت مجاري ادراري - 25 اسلايد


پاورپوينت ارزنده عفونت مجاري ادراريپاورپوينت ارزنده عفونت مجاري ادراريپاورپوينت ارزنده عفونت مجاري ادراريپاورپوينت ارزنده عفونت مجاري ادراريریسک فاکتورهای UTI .Iجنس دختر (بدلیل فاصله کوتاه مقعد با مجاري خروجی ادراري)

ادامه مطلب  

پاورپوینت استثنایی بی اختیاری ادراری در زنان و زایمان - 18 اسلاید  

پاورپوينت استثنایی بی اختیاری ادراري در زنان و زایمان - 18 اسلايد


پاورپوينت استثنایی بی اختیاری ادراري در زنان و زایمانپاورپوينت استثنایی بی اختیاری ادراري در زنان و زایمانپاورپوينت استثنایی بی اختیاری ادراري در زنان و زایمانپول شما و زندگی شماhttp://korea.sellfile.ir/هزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند:آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام

ادامه مطلب  

پاورپوینت بی اختیاری ادراری - 22 اسلاید  

پاورپوينت بی اختیاری ادراري - 22 اسلايد


پاورپوينت بی اختیاری ادراريپاورپوينت بی اختیاری ادراريپاورپوينت بی اختیاری ادراريپاورپوينت بی اختیاری ادراريهزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند:آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد مسن شایع تر است. بی اختیاری ادراري در افراد مسن اغلب توانای

ادامه مطلب  

پاورپوینت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراری - 85 اسلاید  

پاورپوينت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراري - 85 اسلايد


پاورپوينت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراريپاورپوينت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراريپاورپوينت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراريپاورپوينت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراري این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنیدکشت ادراربه منظور تشخیص عفونت مجاري ادراري دربیماران مبتلا به دیزوری، تكرار یا اضطرار در دفع ادرار،

ادامه مطلب  

پاورپوینت به روز سنگهای دستگاه ادراری - 18 اسلاید  

پاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري - 18 اسلايد


پاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگهای دستگاه ادراري  - 18 اسلايدپاورپوينت به روز سنگه

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت با موضوع آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 38 اسلايدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراري                   الف - عفونت ادراري علامت دار كد :  UTI-SUTI تعریف : عفونت اد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 38 اسلايد قسمتی از متن .ppt : آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراري                   الف - عفونت ادراري علامت دار كد :  UTI-SUTI تعریف : عفونت ادراري علامت دار دست كم باید یكی از ویژگی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت درباره آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلايد  : 38 اسلايد    تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراري                  الف - عفونت ادراري علامت داركد :  UTI-SUTIتعریف : عفونت ادراري علامت دار دست كم باید یكی از ویژگیهای زیر را داشته باشد : ویژگی 1 : بیمار دست كم یكی از علائم یا نــشانه های : دمــا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت درباره آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلايد  : 38 اسلايد       بخشی از اسلايدها :1: عفونت ادراري                  الف - عفونت ادراري علامت داركد :  UTI-SUTIتعریف : عفونت ادراري علامت دار دست كم باید یكی از ویژگیهای زیر را داشته باشد : ویژگی 1 : بیمار دست كم یكی از علائم یا نــشانه های : دمــای بالای °c38 ، تكرر ادر

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري - 17 اسلاید  

پاورپوينت جدید حفاظت از دستگاه ادراري - 17 اسلايد


پاورپوينت جدید حفاظت از دستگاه ادراريپاورپوينت جدید حفاظت از دستگاه ادراريپاورپوينت جدید حفاظت از دستگاه ادراريپول شما و زندگی شماhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.7. احتباس بولافزایش جذب سیستمیك ادرار،آسیب مخاطی ، كاهش قدرت دفاعی مثانه ، تغلیظ ادراروكاهش حساسیت رفلكس دفعی (تطابق) كه همگی زمینه ساز تشكیل عفونت وسنگ و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بی اختیاری ادراری  

پاورپوينت درباره بی اختیاری ادراري


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 22 اسلايدقسمتی از متن .ppt :بی اختیاری ادراريهزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند:آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بی اختیاری ادراری  

پاورپوينت با موضوع بی اختیاری ادراري


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 22 اسلايد قسمتی از متن .ppt :     بی اختیاری ادراري هزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند: آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد مسن ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی-پروژه پایانی مهندسی محیط زیست  

پاورپوينت در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی-پروژه پایانی مهندسی محیط زیست


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلايدها:132 اسلايد برخی از اسلايدها:عفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود. عفونتھای بیمارستانی:عفونت بیمارستانی :     عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،    ب

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان  

پاورپوينت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان


مطالب اسلايدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 27 اسلايدبررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان تعریف بیماری عفونت باکتریائی مجاري ادراري فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2 درصد از زنان حامله رخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت بی اختیاری ادراری  

پاورپوينت بی اختیاری ادراري


فرمت فایل : پاورپوينت قابل ویرایش      تعداد اسلايد: 22 قسمتی از پاورپوينت :  هزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند:آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد مسن شایع تر است. بی اختیاری ادراري در افراد مسن اغلب توانایی آنان را در حفظ یک زندگی مست

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونت های مجاری ادراری فوقانی و تحتانی (UTI)  

پاورپوينت عفونت های مجاري ادراري فوقانی و تحتانی (UTI)


 پاورپوينت   عفونت های مجاري ادراري فوقانی و تحتانی (UTI)  49اسلايد کلیاتتشخیص عفونت ادراري از دیدگاه میکروبیولوژی : دیدن میکرو ارگانیسم پاتوژن در ادرار،اورتر،مثانه یا کلیه  vشرایط جمع آوری نمونه و بررسی آن:

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بیماری سنگ کلیه (کلیه و مجاری ادراری)  

پاورپوينت درباره بیماری سنگ کلیه (کلیه و مجاري ادراري)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 45 اسلايدقسمتی از متن .ppt :پاورپوينت درباره بیماری سنگ کلیه تاریخچهسنگهای ادراري قدمتی ۷۰۰۰ ساله دارند که از دوران حیات اولیه تا زندگی مدرن امروزی بشر از بیماریهای ناشی از سنگ رنج می برده است گرچه علت آنرا در بعضی موارد می دانسته اند ،ولی امکا

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم ادراری - تناسلی - 12 اسلاید  

پاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايد


پاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايدپاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايدپاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايدپاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايدپاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايدپاورپوينت سیستم ادراري - تناسلی - 12 اسلايد•آب و مواد زائد توسط این صافی از خون جدا می‌شوند و بداخل لوله‌های کوچک (توبول ها) جریان پیدا می‌کنند

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان کلیات اورولوژی  

پاورپوينت با عنوان کلیات اورولوژی


 پاورپوينت با عنوان کلیات اورولوژی در فرمت پاورپوينت . 182 اسلايد قابل ویرایش اساس تشخیص و درمان بیماری‌های اورولوژیک به حساب می‌آید. اصطلاحی به نامKUB در رادیولوژی وجود دارد که به  معنی گرفتن عکس رادیولوژی از کلیه ها حالب و مثانه می باشدAbdominal plain radiography رادیوگرافی شکمی یک نمای کلی از ساختار های اسکلتی و داخل شکمی را در دسترس قرار میدهد. این عکس مقدمه ای بر عکس برداری اورولوژی میبا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بی اختیاری ادراری  

پاورپوينت درباره بی اختیاری ادراري


 هزینه های روانی-اجتماعی بی اختیاری ادراري نیز قابل توجه می باشند:آشفتگی، از دست دادن اتکا به نفس و انزوای اجتماعی از جمله نتایج معمول بیماری هستند. بی اختیاری ادراري تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهداما در افراد مسن شایع تر است. بی اختیاری ادراري در افراد مسن اغلب توانایی آنان را در حفظ یک زندگی مستقل کاهش می دهد.این امر به وابستگی آنان بر پرستاران افزوده و گاهی اوقات منجر به نگهدار

ادامه مطلب  

پاورپوینت سرطان های مجاری ادراری علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری  

پاورپوينت سرطان های مجاري ادراري علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری


پاورپوينت سرطان های مجاري ادراري  علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری  32اسلايدهمراه باتصویر سرطان مثانه Bladder Cancerاپیدمیولوژی- حدود 2% از کل سرطان های بدن.- نسبت مردان به زنان: 4 به 1.- در سفید پوستان بیش از سیاه پوستان.- شیوع بیشتر در افراد بالای 55 سال.- چهارمین سرطان شایع در مردان و دهمین در زنان. اتیولوژی- استعمال دخانیات.- کارسینوژن های موجود

ادامه مطلب  

پاورپوینت سرطان های مجاری ادراری علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری  

پاورپوينت سرطان های مجاري ادراري علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری


پاورپوينت سرطان های مجاري ادراري  علل، علائم، درمان و مراقبت های پرستاری  32اسلايدهمراه باتصویر سرطان مثانه Bladder Cancerاپیدمیولوژی- حدود 2% از کل سرطان های بدن.- نسبت مردان به زنان: 4 به 1.- در سفید پوستان بیش از سیاه پوستان.- شیوع بیشتر در افراد بالای 55 سال.- چهارمین سرطان شایع در مردان و دهمین در زنان. اتیولوژی- استعمال دخانیات.- کارسینوژن های موجود در

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان عفونت ادراری  

پاورپوينت با عنوان عفونت ادراري


پاورپوينت با عنوان عفونت ادراري در فرمت پاورپوينت . 5 اسلايد قابل ویرایش عفونت اداری

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی  

پاورپوينت درباره آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


نوع فایل: پاورپوينت           تعداد اسلايد: 38 اسلايد     شرحی کوتاه: تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراريالف - عفونت ادراري علامت دار تعریف : عفونت ادراري علامت دار دست كم باید یكی از ویژگیهای زیر را داشته باشد : ویژگی 1 : بیمار دست كم یكی از علائم یا نــشانه های : دمــای بالای °38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپر

ادامه مطلب  

پاورپوینت استثنایی سیستم ادراری - تناسلی - 10 اسلاید  

پاورپوينت استثنایی سیستم ادراري - تناسلی - 10 اسلايد


پاورپوينت استثنایی سیستم ادراري - تناسلیپاورپوينت استثنایی سیستم ادراري - تناسلیپول شما و زندگی شماhttp://kavirsell.sellfile.ir/•آب و مواد زائد توسط این صافی از خون جدا می‌شوند و بداخل لوله‌های کوچک (توبول ها) جریان پیدا می‌کنندپاورپوينت استثنایی سیستم ادراري - تناسلیپاورپوينت استثنایی سیستم ادراري - تناسلی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سیستم ادراری  

پاورپوينت با عنوان سیستم ادراري


پاورپوينت با عنوان سیستم ادراري در فرمت پاورپوينت . 47 اسلايد قابل ویرایش دفع از سیستم ادراري کمک می کند تا بدن از محصولات بیهوده و موادی که اضافه بر نیاز بدن هستند خلاص شود.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان سیستم ادراری  

پاورپوينت با عنوان سیستم ادراري


پاورپوينت با عنوان سیستم ادراري در فرمت پاورپوينت . 47 اسلايد قابل ویرایش دفع از سیستم ادراري کمک می کند تا بدن از محصولات بیهوده و موادی که اضافه بر نیاز بدن هستند خلاص شود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دستگاه تناسلی مرد - 9 اسلاید  

پاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مرد - 9 اسلايد


پاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردپاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردپاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردپاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردپاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردپاورپوينت درباره دستگاه تناسلی مردhttp://iranppt.sellfile.ir/این دستگاه شامل چند قسمت است: بیضه٬ مجاري ناقل اسپرم (لوله راست ٬ شبكه بیضه ٬ مجاري وابران ٬ اپیدیدیم ٬ مجرای دفران) كیسه منی و آلت تناسلی ٬ غده پروستات و غده كو

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید کنترل عفونت - 130 اسلاید  

پاورپوينت مفید کنترل عفونت - 130 اسلايد


پاورپوينت مفید کنترل عفونت پاورپوينت مفید کنترل عفونت پاورپوينت مفید کنترل عفونت  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:عفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.                      اهمیت عفونت بیمارستانی عفونت های بیمارستان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1