مجموعه پمفلت های بخش داخلی و بخش کودکان (پکیج بروشورهای داخلی و کودکان)  

مجموعه پمفلت هاي بخش داخلی و بخش کودکان (پکیج بروشورهاي داخلی و کودکان)


قابل توجه رابطین محترم اموزشی بخش هاف سوپروایز هاي اموزشی، سرپرستاران محترم و دانشجویان محترم پرستاری و پزشکیپکیج کامل مجموعه مجموعه پمفلت هاي بخش داخلی و بخش کودکان (پکیج بروشورهاي داخلی و کودکان) به درخواست تعدادی از همکاران محترم به صورت یکجا گردآوری شده است. برای صرفه جویی در وقت و هزینه این پکیج با قیمت نازل تر نسبت به خرید کلیه پمفلتهاي مربوط به

ادامه مطلب  

مجموعه پمفلت های بخش جراحی مردان (پکیج بروشورهای جراحی مردان)  

مجموعه پمفلت هاي بخش جراحی مردان (پکیج بروشورهاي جراحی مردان)


قابل توجه رابطین محترم اموزشی بخش هاف سوپروایز هاي اموزشی، سرپرستاران محترم و دانشجویان محترم پرستاری و پزشکیپکیج کامل مجموعه مجموعه پمفلت هاي بخش داخلی و بخش جراحی مردان (پکیج بروشورهاي جراحی مردان)به درخواست تعدادی از همکاران محترم به صورت یکجا گردآوری شده است. برای صرفه جویی در وقت و هزینه این پکیج با قیمت نازل تر نسبت به خرید کلیه پمفلتهاي مربوط به بخش ش

ادامه مطلب  

مجموعه پمفلت های بخش جراحی زنان (پکیج بروشورهای جراحی زنان)  

مجموعه پمفلت هاي بخش جراحی زنان (پکیج بروشورهاي جراحی زنان)


قابل توجه رابطین محترم اموزشی بخش هاف سوپروایز هاي اموزشی، سرپرستاران محترم و دانشجویان محترم پرستاری و پزشکیپکیج کامل مجموعه مجموعه پمفلت هاي بخش جراحی زنان (پکیج بروشورهاي جراحی زنان) به درخواست تعدادی از همکاران محترم به صورت یکجا گردآوری شده است. برای صرفه جویی در وقت و هزینه این پکیج با قیمت نازل تر نسبت به خرید کلیه پمفلتهاي مربوط به بخش شما تهیه شده استبرا

ادامه مطلب  

مجموعه پمفلت های بخش نوزادان (پکیج بروشورهای نوزادان)  

مجموعه پمفلت هاي بخش نوزادان (پکیج بروشورهاي نوزادان)


قابل توجه رابطین محترم اموزشی بخش هاف سوپروایز هاي اموزشی، سرپرستاران محترم و دانشجویان محترم پرستاری و پزشکیپکیج کامل مجموعه مجموعه پمفلت هاي بخش داخلی و بخش  نوزادان (پکیج بروشورهاي نوزادان) به درخواست تعدادی از همکاران محترم به صورت یکجا گردآوری شده است. برای صرفه جویی در وقت و هزینه این پکیج با قیمت نازل تر نسبت به خرید کلیه پمفلتهاي مربوط به بخش شما تهیه شده است

ادامه مطلب  

پمفلت آموزش نحوه شیردهی (بروشور شیردهی مادران)  

پمفلت آموزش نحوه شيردهيروشور شيردهي مادران)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مشکلات شیردهی  

پاورپوینت درباره مشکلات شيردهي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt:مشکلات شيردهي دلایل بروز مشکلات شيردهيشیرخواربیماریهاي خاص شیرخوارگریستن مداوم کودکوزن نگرفتن شیرخوارمادرعدم اطمینان در کفایت شیر مادرباورهاي نادرستبیماریهاي مادرمشغله زیاد مادرعدم آکاهی از ذخیره سازینگرانیهاي بیهوده مادرتبعیت از ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید  

پاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلاید


پاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلایدپاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلایدپاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلایدپاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلایدپاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلایدپاورپوینت در زمینه مشکلات شيردهي - 70 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهايی از متن آن را مشاهده می کنید:دلایل بروز مشکلات شيردهيشی

ادامه مطلب  

پمفلت وارفارین (بروشور وارفارین warfarin)  

پمفلت وارفارین (بروشور وارفارین warfarin)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که

ادامه مطلب  

پمفلت مراقبت از نوزاد (بروشور آموزشی نحوه مراقبت از نوزاد در منزل)  

پمفلت مراقبت از نوزاد (بروشور آموزشی نحوه مراقبت از نوزاد در منزل)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت ر

ادامه مطلب  

پمفلت نارسایی قلبی (بروشور CHF)  

پمفلت نارسایی قلبی (بروشور CHF)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که همانطور

ادامه مطلب  

پمفلت هیدروسل (بروشور آموزشی آب آوردن بیضه)  

پمفلت هیدروسل (بروشور آموزشی آب آوردن بیضه)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحا

ادامه مطلب  

پمفلت فیشر آنال (بروشور آموزشی شقاق مقعد)  

پمفلت فیشر آنال (بروشور آموزشی شقاق مقعد)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی

ادامه مطلب  

پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان  

پاورپوینت شيردهي صحیح به نوزادان


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت شيردهي صحیح به نوزادان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرستشيردهي صحیح به نوزاداناهمیت شیر مادرترکیبات شیر مادرتعداد دفعات شيردهيمدت زمان شيردهيشيردهي در شبعوارض شيردهي ناکافی و بیش از حدنحوه قرار گیری مادرزمان پایان شیر

ادامه مطلب  

پمفلت تشنج (بروشور آموزشی مراقبت از کودک دارای صرع یا تشنج)  

پمفلت تشنج (بروشور آموزشی مراقبت از کودک دارای صرع یا تشنج)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده

ادامه مطلب  

پمفلت سرطان ریه (بروشور کانسر ریه)  

پمفلت سرطان ریه (بروشور کانسر ریه)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که همان

ادامه مطلب  

پمفلت سرطان پروستات (بروشور آموزشی کانسر پروستات مردان)  

پمفلت سرطان پروستات (بروشور آموزشی کانسر پروستات مردان)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپ

ادامه مطلب  

پمفلت بیماری کاوازاکی (برشور سندرم کاوازاکی Kawasaki syndrome)  

پمفلت بیماری کاوازاکی (برشور سندرم کاوازاکی Kawasaki syndrome)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپن

ادامه مطلب  

پمفلت باتری قلب ICD (بروشور آموزشی دفیبریلاتور کاشتنی قلبی ICD)  

پمفلت باتری قلب ICD (بروشور آموزشی دفیبریلاتور کاشتنی قلبی ICD)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساد

ادامه مطلب  

پمفلت پای دیابتی (بروشور مراقبت از پای دیابتیک Diabetic Foot)  

پمفلت پای دیابتی (بروشور مراقبت از پای دیابتیک Diabetic Foot)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپن

ادامه مطلب  

پمفلت دیابت (بروشور آموزشی کنترل افزایش و کاهش قند خون در دیابت)  

پمفلت دیابت (بروشور آموزشی کنترل افزایش و کاهش قند خون در دیابت)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را

ادامه مطلب  

پمفلت دیابت و ورزش (بروشور آموزشی ورزش در افراد دیابتی)  

پمفلت دیابت و ورزش (بروشور آموزشی ورزش در افراد دیابتی)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپن

ادامه مطلب  

پمفلت دل درد کولیکی (بروشور مراقبت از کودک مبتلا به دل دردهای کولیکی)  

پمفلت دل درد کولیکی (بروشور مراقبت از کودک مبتلا به دل دردهاي کولیکی)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفل

ادامه مطلب  

پمفلت برداشتن پروستات از طریق پیشابراه (پمفلت TURP) - بروشور پروستات  

پمفلت برداشتن پروستات از طریق پیشابراه (پمفلت TURP) - بروشور پروستات


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان(طراحی حرفه ای)رشته پرستاری  

پاورپوینت شيردهي صحیح به نوزادان(طراحی حرفه ای)رشته پرستاری


به نام خداپاورپوینت  شيردهي صحیح به نوزادان برای رشته پرستاری در ۲۲ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:۱-اهمیت شیر مادر۲-ترکیبات شیر مادر۳-تعداد دفعات شيردهي۴-هر چند وقت یکبار به نوزاد شیر بدهیم؟۵-آیا برای شيردهي باید کودک را از خواب بیدار کرد۶-مدت زمان شيردهي۷-شيردهي در شب۸-اگر کودک زودتر از زمان مقرر برای شیر ب

ادامه مطلب  

پمفلت عمل برداشتن لوزه (بروشور آدنویدکتومی و تانسیلکتومی)  

پمفلت عمل برداشتن لوزه (بروشور آدنویدکتومی و تانسیلکتومی)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده م

ادامه مطلب  

پمفلت هیسترکتومی (بروشور آموزشی عمل برداشتن رحم)  

پمفلت هیسترکتومی (بروشور آموزشی عمل برداشتن رحم)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند.

ادامه مطلب  

پمفلت فشارخون (بروشور کنترل فشار خون بالا)  

پمفلت فشارخون (بروشور کنترل فشار خون بالا)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحال

ادامه مطلب  

پمفلت کله سیستکتومی (بروشور برداشتن کیسه صفرا)  

پمفلت کله سیستکتومی (بروشور برداشتن کیسه صفرا)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. د

ادامه مطلب  

پمفلت آموزشی اهمیت تغذیه با شیر مادر (بروشور شیرمادر)  

پمفلت آموزشی اهمیت تغذیه با شیر مادر (بروشور شیرمادر)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپند

ادامه مطلب  

پمفلت آموزش به بیمار اسهال و استفراغ در کودکان (بروشور اسهال)  

پمفلت آموزش به بیمار اسهال و استفراغ در کودکان (بروشور اسهال)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساد

ادامه مطلب  

پمفلت آموزشی تعویض مفصل (بروشور ارتوپدی)  

پمفلت آموزشی تعویض مفصل (بروشور ارتوپدی)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی

ادامه مطلب  

پمفلت زردی نوزادان (بروشور ایکتر)  

پمفلت زردی نوزادان (بروشور ایکتر)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که همان

ادامه مطلب  

پمفلت جراحی زیبایی بینی (بروشور رینوپلاستی)  

پمفلت جراحی زیبایی بینی (بروشور رینوپلاستی)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحا

ادامه مطلب  

پمفلت خونریزی گوارشی (بروشور GIB)  

پمفلت خونریزی گوارشی (بروشور GIB)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که همانطو

ادامه مطلب  

پمفلت آموزشی سکته مغزی (CVA)  

پمفلت آموزشی سکته مغزی (CVA)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور یا پمفلت را ساده میپندارند. درحالی که همانطور که

ادامه مطلب  

پمفلت سوند ادراری (بروشور مراقبت از سوندهای ادراری پس از ترخیص از بیمارستان)  

پمفلت سوند ادراری (بروشور مراقبت از سوندهاي ادراری پس از ترخیص از بیمارستان)


آموزش به بیمار یکی از ارکان مهم هر مرکز درمانی در زمانهاي پذیرش،بستری و ترخیص میباشد. بحث آموزش به بیمار یک مبحث بسیار گسترده و تخصصی  و نیازمند دانش و تجربه میباشد تا بتوان این خطیر را به نحو احسن به ثمر رساند. یکی از روشهاي آموزش به بیمار در مراکز دولتی ارایه پمفلتها یا بروشورهاي اموزشی میباشد.بارها شاهد بوده ایم  که عده ای این کار یعنی تهیه بروشور

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد شیر لبنه  

تحقیق در مورد شیر لبنه


93 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق شتر و اهمیت آن از نظر جغرافیایی، شتر در نواحی خشک گرمسیری و ناحیه استوایی آفریقای شمالی، غرب آسیا، و شمال غربی هند پراکنده شده است. محدودیت هاي توزیع طبیعی آن با آب و هوای مرطوب و وجود مگس تعیین می شود. در طول قرن گذشته شتر و شکل وسیعی در استرالیا پراکنده و معرفی شد. زندگی صحرایی او در بخشهايی از ایالات متحد

ادامه مطلب  

پاورپوینت تغذیه در بارداری و شیردهی  

پاورپوینت تغذیه در بارداری و شيردهي


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت تغذیه در بارداری و شيردهي می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستتغذیه در بارداری و شيردهيمقدمهعوامل خطرزا در مرحله شروع بارداری عوامل خطرزا طی مراقبت هاي بارداریمراقبت هاي تغذیه ای از خانم هاي مبتلا به سوءتغذیه پیش از بارداریمرا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره شرایط شیر دادن فرزند  

پاورپوینت درباره شرایط شیر دادن فرزند


 لینک دانلود پایین صفحه  فرمت فایل: powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلاید: 20 اسلاید   بخشی از اسلایدها : مدت رضاع در قرآن:آیه 15 سوره احقاف: « و حمله و فصاله ثلاثون شهراً » که مجموع دوره بارداری و شيردهي را 30 ماه دانسته مدت شيردهي نوزاد ترم، یک سال و نه ماه محاسبه می شود.آیه 233 سوره بقره: « و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین اراد ان یتم الرّضاعة &ra

ادامه مطلب  

دانلود بروشور و پمفلت آماده درباره بارداری و بیماری فشار خون  

دانلود بروشور و پمفلت آماده درباره بارداری و بیماری فشار خون


بروشور و پمفلت بارداری، فایلی متشکل از دو صفحه ورد که به صورت بروشور آماده شده است، می باشد. از این رو امکان تغییرات برای کاربر فراهم آمده است. در این پمفلت به بیماری فشار خون و تاثیر آن در دوران بارداری پرداخته شده است. برای خرید و دانلود به قسمت پرداخت مراجعه نمایید.

ادامه مطلب  

پاورپوینت علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر  

پاورپوینت علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 15 اسلایدعلل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر امتناع شیرخوار از گرفتن سینه مادر یک علت شایع قطع شيردهي است.این اتفاق در حوالی 3 تا 4 ماهگی و قبل از یک سالگی بیشتر اتفاق می افتدگاهی شیرخوار پستان را می گیرد ، اما نمی تواند خوب بمکد یا شیر را قورت دهد.گاهی هنگامی که مادر سعی می کند پستانش را در دهان او بگذارد و شی

ادامه مطلب  

پاورپوینت قرص های پیشگیری از بارداری دوران شیردهی  

پاورپوینت قرص هاي پیشگیری از بارداری دوران شيردهي


پاورپوینت قرص هاي پیشگیری از بارداری دوران شيردهي 50اسلایدهمراه باتصویر بیشتراسلایدها بصورت متن تصویری میباشند فهرست:لاینسترنولروش هاي درازمدت پیشگیری از بارداریآمپول دپومدروکسی پروژسترون استاتاستفاده از DMPAآزمایشات و معاینات لازمکنتراسپتیو طولانی اثر برگشت پذیر: ایمپلنت هاي پروژسترونی   

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1